Το ηλεκτρονικό βιβλίο "με αφορμή την ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ έκθεση των επίμαχων δεδομένων" αποτελεί καρπό δεκαετιών συνεχούς παρουσίας, παρατήρησης και έρευνας του συγγραφέα, φερόμενου υπό το ψευδώνυμο «ΠΑΡ'ΕΙΚΟΣ», στο βουνό της Πεντέλης. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εμπεριστατωμένη κριτική θεώρηση μεγάλου μέρους όσων έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την Πεντέλη, συνθέτοντας σταδιακά ένα είδος «πεντελικής μυθολογίας». Παράλληλα εστιάζει και σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το βουνό, μέσα από την παράθεση πλήθους στοιχείων, παρατηρήσεων, αλλά και ευρημάτων (το βιβλίο δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 17/07/2008 - για να μεταβείτε σε αυτό, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα).

 


  

 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο "ΠΕΝΤΕΛΗ από την ανάδυση της Αιγαίας γης έως τους ρωμαϊκούς χρόνους" πραγματεύται την προϊστορία, την ιστορία, τα αρχαιολογικά δεδομένα, τις αρχαίες λατρευτικές εκδηλώσεις και τους μυθολογικούς συσχετισμούς του βουνού της Πεντέλης. Ο συγγραφέας, υπό το ψευδώνυμο «ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ», παραθέτει μεγάλο όγκο πληροφοριών, βασισμένων σε πολύχρονη προσωπική έρευνα, βιβλιογραφική αλλά και επιτόπια, στην Πεντέλη και αλλού (το βιβλίο δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 02/08/2012, σε μορφή PDF - για να μεταβείτε σε αυτό, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα).

 


 

 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο "ΠΕΝΤΕΛΗ από τους βυζαντινούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή - μέρος Α': το όρος των αμώμων" εστιάζει στο ιστορικό της χριστιανικής λατρείας στην Πεντέλη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Ο συγγραφέας, «ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ», παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία, βιβλιογραφικά αλλά και προϊόντα προσωπικής έρευνας, μέσα από μία καταγραφή των δεκάδων χριστιανικών μνημείων της περιόδου στο «όρος των αμώμων», όπως ήταν παλιότερα γνωστό το βουνό (το βιβλίο δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 19/04/2015, σε μορφή PDF - για να μεταβείτε σε αυτό, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα).

 


 

 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο "ΠΕΝΤΕΛΗ από τους βυζαντινούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή - μέρος Β'" αποτελεί συμπλήρωμα του Α' μέρους, και εστιάζει σε διάφορα ζητήματα ενδιαφέροντος σε σχέση με την αναφερόμενη χρονική περίοδο. Όπως και με το Α' μέρος, ο συγγραφέας, «ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ», παραθέτει πλήθος ιστορικών στοιχείων για το βουνό και την ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης, προϊόντα βιβλιογραφικής αλλά και προσωπικής, επιτόπιας έρευνας (το βιβλίο δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 23/07/2016, σε μορφή PDF - για να μεταβείτε σε αυτό, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα).