24/02/2017 Προστέθηκε η υποενότητα "Η πόλη των ψευδών αναμνήσεων" στη σελίδα της Αθήνας. Η σελίδα της Πεντέλης ανοίγει πλέον στις τελευταίες "Εξελίξεις και νέα".


23/07/2016 Προστέθηκε, εν είδει φιλοξενίας στη σελίδα της Πεντέλης, υπό την κατηγορία "1+3 άλλα βιβλία", το διασκευασμένο σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο "ΠΕΝΤΕΛΗ από τους βυζαντινούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή - μέρος Β'" (το όνομα της σχετικής κατηγορίας προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων ηλεκτρονικών βιβλίων).


22/01/2016 Ολοκληρώθηκε η ενότητα "Χρονικά", με την προσθήκη των μερών ΣΤ' και Ζ' στη σελίδα της Πεντέλης. Στις ενότητες του ειδικού μέρους της σελίδας της Πεντέλης έγιναν διάσπαρτες μικροαλλαγές και μικροπροσθήκες, ενώ ενσωματώθηκε και αριθμός από επιπρόσθετες παλιές φωτογραφίες και απεικονίσεις. Ξεκίνησε η ενότητα "Αστυμαχανική" και προστέθηκε η υποενότητα "Αγορές και φιλοσοφία" στη σελίδα της Αθήνας. Από τα "Σχόλια και άλλα" καταργήθηκε η κατηγορία "Για αλλού".


19/04/2015 Προστέθηκε, εν είδει φιλοξενίας στη σελίδα της Πεντέλης, υπό την κατηγορία "Τρία άλλα βιβλία", το διασκευασμένο σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο "ΠΕΝΤΕΛΗ από τους βυζαντινούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή - μέρος Α': το όρος των αμώμων".


21/06/2014 Προστέθηκαν τα μέρη Δ' και Ε' της ενότητας "Χρονικά" και συμπληρώθηκαν μερικά ακόμα νέα στοιχεία στην ενότητα "Η μονή ΤΑΩ", ενώ μικρές αλλαγές έγιναν στις ενότητες του γενικού μέρους της σελίδας της Πεντέλης.


01/07/2013 Προστέθηκαν τα μέρη Β' και Γ' της ενότητας "Χρονικά" και ενσωματώθηκαν κάποια νέα στοιχεία στην ενότητα "Η μονή ΤΑΩ", στη σελίδα της Πεντέλης. Ολοκληρώθηκε η ενότητα "Αστικά τοπία", με την προσθήκη της υποενότητας "Μέσα στα τοπία" στη σελίδα της Αθήνας. Έγιναν αλλαγές στην ενότητα "Προσεχώς", λόγω προβλημάτων ασφαλείας των περισσότερων browser με τις τελευταίες εκδόσεις Java.


02/08/2012 Προστέθηκε, εν είδει φιλοξενίας στη σελίδα της Πεντέλης, υπό την κατηγορία "Δύο άλλα βιβλία", το διασκευασμένο σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο "ΠΕΝΤΕΛΗ από την ανάδυση της Αιγαίας γης έως τους ρωμαϊκούς χρόνους". Προστέθηκαν σε ενότητες του ειδικού μέρους της σελίδας της Πεντέλης, και κυρίως στην ενότητα "Η μονή ΤΑΩ", ορισμένες παλιές φωτογραφίες, ενώ παράλληλα έγιναν μικρές αλλαγές, ώστε να υπάρχει καλύτερη συνέχεια μεταξύ των κειμένων. Περισσότερες τροποποιήσεις έγιναν στην ενότητα "Τα σκαλισμένα σύμβολα της Πεντέλης", όπου ενσωματώθηκαν καινούρια στοιχεία μαζί με κάποιες απαντήσεις. Καινούρια στοιχεία ενσωματώθηκαν και στην υποενότητα "Φ", συγκεκριμένα στο Μέρος ΚΓ', της ενότητας "Η αδελφότητα της σπηλιάς".


01/04/2012 Ξεκίνησε η ενότητα "Χρονικά" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η υποενότητα "Γωνίες" στη σελίδα της Αθήνας.


30/04/2011 Προστέθηκε η ενότητα "Ο Άγιος Νικόλαος και το πλοκάμι" στη σελίδα της Ελλάδας. Στη σελίδα της Πεντέλης, η κατηγορία ενοτήτων "Παραρτήματα" μετονομάστηκε σε "Ειδικό μέρος", ενώ οι ενότητες "Ανάλυση σε πρώτο επίπεδο", "Ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο" και "Ανάλυση σε τρίτο επίπεδο" μετονομάστηκαν αντίστοιχα σε "Συζήτηση σε πρώτο επίπεδο", "Συζήτηση σε δεύτερο επίπεδο" και "Συζήτηση σε τρίτο επίπεδο". Στο μέρος ΚΒ' της ενότητας "Η αδελφότητα της σπηλιάς" προστέθηκε μια αναφορά του Henri Belle, συνοδευόμενη από δύο παλιές απεικονίσεις της μονής Πεντέλης. Παράλληλα, στις αρχικές ενότητες της σελίδας, που δεν ανήκουν στο ειδικό μέρος, έγιναν μικροαλλαγές, ώστε να υπάρχει καλύτερη συνέχεια με τις ενότητες του ειδικού μέρους. Από τα "Σχόλια και άλλα" καταργήθηκε η κατηγορία "Το στέκι του ερευνητή".


07/07/2010 Έκτακτη μίνι ενημέρωση, με την προσθήκη κειμένου στην ενότητα "Νέα, παλιά και επίκαιρα".


06/02/2010 Ολοκληρώθηκε η ενότητα "Η αδελφότητα της σπηλιάς", με την προσθήκη των μερών ΚΔ' και ΚΕ' στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η υποενότητα "Νύχτα" στη σελίδα της Αθήνας. Έγιναν αλλαγές στον κώδικα των σελίδων του site, ώστε αυτές να διατηρούν ομοιόμορφη εμφάνιση και σε εκτός "Windows" πλατφόρμες.


04/04/2009 Προστέθηκαν τα μέρη ΚΑ'-ΚΓ' της υποενότητας "Φ" στη σελίδα της Πεντέλης. Ξεκίνησε η ενότητα "Αστικά τοπία" και προστέθηκε η υποενότητα "Στην πεδιάδα με τις επιφάνειες" στη σελίδα της Αθήνας.


17/07/2008 Προστέθηκε, εν είδει φιλοξενίας στη σελίδα της Πεντέλης, το διασκευασμένο σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο "με αφορμή την ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ έκθεση των επίμαχων δεδομένων".


13/06/2008 Έκτακτη μίνι ενημέρωση, με την προσθήκη κειμένου στην ενότητα "Νέα, παλιά και επίκαιρα".


26/08/2007 Προστέθηκαν τα δύο πρώτα μέρη της υποενότητας "Φ" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε, στο Γ' μέρος της ενότητας "Πεδία, κύματα, έργα και κεραίες", μια αναφορά για το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου. Προστέθηκε η υποενότητα "Πόλεις του ονείρου" στη σελίδα της Αθήνας.


08/02/2007 Προστέθηκαν τα μέρη ΙΣΤ'-ΙΗ' της υποενότητας "Η αδελφότητα της σπηλιάς" στη σελίδα της Πεντέλης.


12/08/2006 Προστέθηκαν τα μέρη ΙΓ'-ΙΕ' της υποενότητας "Η αδελφότητα της σπηλιάς" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η υποενότητα "Όνειρα της πόλης" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η αφήγηση "Δύο χαμένες στάσεις" στην ενότητα "Κείμενα και άρθρα".


12/04/2006 Προστέθηκαν τα μέρη Ι'-ΙΒ' της υποενότητας "Η αδελφότητα της σπηλιάς" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η υποενότητα "Η πόλη" στη σελίδα της Αθήνας.


20/12/2005 Προστέθηκαν τα τρία πρώτα μέρη της υποενότητας "Η αδελφότητα της σπηλιάς" στη σελίδα της Πεντέλης. Ξεκίνησε η ενότητα "Η πόλη και τα όνειρα" και προστέθηκε η υποενότητα "Τα όνειρα" στη σελίδα της Αθήνας.


09/09/2005 Προστέθηκε η υποενότητα "Η παλιά σπηλιά και οι παράξενοι σταλακτίτες" στη σελίδα της Πεντέλης και η υποενότητα "Η μεγάλη εικόνα" στη σελίδα της Αθήνας. Ένα μικρό ποίημα προστέθηκε στην ενότητα "Κείμενα και άρθρα".


18/05/2005 Ξεκίνησε η ενότητα "Η αδελφότητα της σπηλιάς" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η υποενότητα "Λόφος Αρδηττού" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης στα περιεχόμενα του site, μέσα από τα "Σχόλια και άλλα".


17/03/2005 Προστέθηκαν τα υπόλοιπα πέντε μέρη της ενότητας "Πεδία, κύματα, έργα και κεραίες" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η υποενότητα "Οδός Φιλελλήνων" στη σελίδα της Αθήνας.


15/01/2005 Προστέθηκαν τα τρία πρώτα μέρη της ενότητας "Πεδία, κύματα, έργα και κεραίες" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η ενότητα "Υπόγεια περάσματα" και η υποενότητα "Οδός Ακαδημίας" στη σελίδα της Αθήνας. Η σελίδα της Πεντέλης ανοίγει πλέον στην τελευταία ενότητα που έχει προστεθεί σ' αυτή, ενώ οι "Εξελίξεις και νέα" εξακολουθούν να ενημερώνονται κανονικά.


15/11/2004 Προστέθηκε η ενότητα "Η Πεντέλη και οι άνθρωποι" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η ενότητα "Urban links" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε το δεύτερο μέρος του άρθρου "Ξέρω ένα σωρό ιστορίες" στην ενότητα "Κείμενα και άρθρα" και μεταφέρθηκε εκεί το διήγημα "Βαθιά, πολύ βαθιά..." που είχε δημοσιευτεί σε συνέχειες στα "Νέα, παλιά και επίκαιρα".


02/09/2004 Προστέθηκε η ενότητα "Τα σκαλισμένα σύμβολα της Πεντέλης" στη σελίδα της Πεντέλης και η ενότητα "Περί χώρου και περιχώρων" στη σελίδα της Αθήνας.


13/07/2004 Έκτακτη μίνι ενημέρωση, με την προσθήκη κειμένου στην ενότητα "Νέα, παλιά και επίκαιρα".


08/07/2004 Έκτακτη μίνι ενημέρωση, με την προσθήκη κειμένου στην ενότητα "Νέα, παλιά και επίκαιρα".


29/06/2004 Εγκαινιάστηκε η υποκατηγορία "Παραρτήματα", με την προσθήκη της ενότητας "Οι στοές της Πεντέλης" και την καταχώρηση της ενότητας "Η μονή ΤΑΩ" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η ενότητα "Ανερώτητα απαντήματα" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η ενότητα "Το έρημο χωριό 'Μούσες' στην Κρήτη" στη σελίδα της Ελλάδας. Γνωστοποιήθηκε -στην ενότητα "Ερωτήσεις και απαντήσεις"- η διεύθυνση επικοινωνίας μέσω e-mail του site. Οι σελίδες του site ανοίγουν πλέον στην τελευταία ενότητα που έχει προστεθεί σ' αυτές.


04/05/2004 Προστέθηκε το τελευταίο μέρος "Τα άλλα σχέδια" της ενότητας "Η αθηναϊκή καγκελαρία" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η ενότητα "Στη μονή Φιλοσόφου" στη σελίδα της Ελλάδας. Εφαρμογές Flash ενσωματώθηκαν στις σελίδες "Πεντέλη", "Ελλάδα" και "Σχόλια και άλλα". Το encoding των κειμένων του site άλλαξε από Windows Greek σε ISO Greek, ώστε αυτά να είναι συμβατά και με άλλες πλατφόρμες, εκτός των Windows.


06/03/2004 Προστέθηκε το μέρος "Τα σχέδια (ΙΙ)" της ενότητας "Η αθηναϊκή καγκελαρία" στη σελίδα της Αθήνας. Το site έγινε συμβατό και εξασφαλίστηκε ομοιοτυπία με τις πρόσφατες εκδόσεις των browser Netscape, Mozilla και Opera. Στα πλαίσια αυτά, υπέστη μικρές ακόμη διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση του, ενώ μια εφαρμογή Flash ενσωματώθηκε στη σελίδα της Αθήνας (σταδιακά, ανάλογες εφαρμογές θα ενσωματωθούν και στις υπόλοιπες σελίδες).


13/01/2004 Επανενεργοποιήθηκε η ενότητα "Εξελίξεις και νέα" στη σελίδα της Πεντέλης. Προστέθηκε η ενότητα "Η αθηναϊκή καγκελαρία" και "Τα σχέδια (Ι)" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η ενότητα "Το κάστρο της Ρόδου" στη σελίδα της Ελλάδας. Δύο νέα κείμενα προστέθηκαν στην ενότητα "Κείμενα και άρθρα". Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στην εμφάνιση του site.


09/11/2003 Προστέθηκε η ενότητα "Οι στοές των Αθηνών" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η ενότητα "Στρόβιλοι και φώτα στη Ρόδο" στη σελίδα της Ελλάδας. Το site άλλαξε ελαφρώς όψη και έγινε πιο λειτουργικό.


18/09/2003 Έκτακτη μίνι ενημέρωση, με την προσθήκη κειμένου στην ενότητα "Νέα, Παλιά και Επίκαιρα".


05/09/2003 Ξεκίνησε η νέα σελίδα "Ελλάδα". Προστέθηκαν οι ενότητες "Scripta Manent" και "Σημάδια, ίχνη, σημεία και τέρατα" στη σελίδα της Αθήνας. Προστέθηκε η ενότητα "Για αλλού" στη σελίδα "Σχόλια και άλλα". Ένα νέο "τεστ" προστέθηκε στο "Στέκι του ερευνητή". Προστέθηκαν επιπλέον link στην αρχική σελίδα του site, ώστε να γίνει χρηστική σε υπολογιστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα hover buttons. Η εσωτερική οργάνωση των αρχείων του site τροποποιήθηκε ελαφρώς, ώστε σε κάθε ανανέωση να μη χρειάζεται να κατεβαίνουν εξαρχής και τα παλαιότερα αρχεία.


09/07/2003 Έκτακτη μίνι ενημέρωση, με την προσθήκη κειμένου στην ενότητα "Νέα, παλιά και επίκαιρα".


03/07/2003  Ένα νέο κείμενο προστέθηκε στην ενότητα "Κείμενα και άρθρα". Προστέθηκε η ενότητα "Αντιμέτωποι με το άγνωστο" στη σελίδα της Πεντέλης. Ξεκίνησε το "Στο λαβύρινθο της Πόλης" στη σελίδα της Αθήνας.


20/03/2003 Δύο νέα κείμενα προστέθηκαν στην ενότητα "Κείμενα και άρθρα". Προστέθηκε η "Ανάλυση σε τρίτο επίπεδο" και εγκαινιάστηκε η υποκατηγορία "Εξελίξεις και νέα" στη σελίδα της Πεντέλης.


19/12/2002 Ξεκίνησε η σελίδα για την Αθήνα. Εγκαινιάστηκε η ενότητα "Νέα, παλιά και επίκαιρα". Προστέθηκε η "Ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο" στη σελίδα της Πεντέλης.


26/11/2002 Προστέθηκε η "Ανάλυση σε πρώτο επίπεδο", καθώς και η "Βιβλιογραφία", στη σελίδα της Πεντέλης. Επίσης, στα "Γύρω από τη σπηλιά μέρη" προστέθηκαν μερικές φωτογραφίες.


10/11/2002 Το site βρίσκεται ακόμα σε αρχική φάση, η έρευνα όμως όχι.