Όσοι ασχολούνται με την ελληνική μυθολογία

γνωρίζουν τον Robert Graves και το έργο

του "Ελληνικοί Μύθοι", το οποίο θεωρείται

ένα από τα «ευαγγέλια» του είδους.

 


 

 

Ένα από τα πλέον εύχρηστα και

εμβριθή εγκυκλοπαιδικά λεξικά για την

ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία. Από τις

εκδόσεις "University Studio Press".

 


 

 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και περιεκτική

μελέτη, από τον Ivan T. Sanderson, έναν

από τους σοβαρότερους ερευνητές του χώρου.